Välkommen till Global Remake


Global Remake är Global House remake märke och drivs som ett socialt företag med arbetsintegration som mål. Produktion och design sker i vår ateljé i Kista. Materialet vi använder kommer främst gåvor eller att kunden bistår med ett eget klädesplagg som vi sedan syr om till ett ny produkt, t.ex. förklädde, hundkappa mm.

 

Vår design

Våra produkter designas av vår utbildade personal och i vissa fall i samråd med beställaren.
Designen av våra produkter ska vara attraktiv och tilltalade och utstråla kvalitet.
Alla produkter är tvättade och strukna samt märkta med vår etikett.

 

Vi tar gärna emot kläder som vi kan använda till vår remake

För att vi ska kunna förverkliga vår mission så behöver konstant begagnade kläder som vi göra om till nya fantastiska och användbara produkter.

 

Vi utför även lagningar 

Vi är professionell syateljé med kunnig personal med mångårig erfarenhet. Syateljé har en egen hemsida www.kistasy.se


Utbildning 

Vi erbjuder även kurser i sömnad och vi välkomnar unga som vill lära sig mer om att laga kläder samt remake.

Vi är en verksamhet inom Global House sociala företag 

Arbete är en viktig del för att integrera människor i samhället. Vi ger människor personligt och yrkesmässig stöd och utveckling för att närma sig arbetsmarknaden.

Många människor behöver någon gång i livet stöd eller anpassning i arbetsmiljön för att kunna utföra sitt arbete. Det kan till exempel handla om att komma igång efter en tids arbetslöshet, sjukdom, rehabilitering eller att få hjälp att komma in på arbetsmarknaden som nyanländ i Sverige.

Att arbeta och att få rutiner i sin vardag är ofta en förutsättning för att bryta mönster och att långsiktigt förändra sitt liv. Vi vill ge fler möjlighet att bli delaktiga i arbetslivet, lära sig nya yrken och utvecklas efter egen förmåga. 

I ett socialt hållbart samhälle räknas alla människors insatser. Läs mer om social företag på www.globalhouse.se